Doba kamenná 

Období doby kamenné se datuje již 3 miliony let př. n. l. a končí 3,5 - 4. tisíce let př. n. l. Doba kamenná je obdobím, kdy lidé široce využívali kámen k výrobě nástrojů a zbraní. Samotná doba kamenná je rozdělena do čtyř základních časových úseků. 

Doba kamenná časová osaPrvní období doby kamenné se označuje jako paleolit. Toto období známe také pod názvem STARŠÍ DOBA KAMENNÁ. Toto období je nejdelším úsekem doby kamenné a je uváděno již od doby 2,5 milionu let př. n. l. a jeho konec je v období 11. tisíc let př. n. l. Všechny období doby kamenné jsou udávány v odborných kruzích orientačně, protože sami vědci mají rozdílné názory na toto období. Některé zdroje uvádějí dobu kamennou již od 4 milionu let př. n. l.

Druhé období doby kamenné je mezolit, který je také označován jako STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ. Mezolit je charakteristický oteplením podnebí, které člověk využívá ke zpracovávání zrn divokých obilovin. Hlavním zdrojem potravy je lov a rybolov. V této době člověk postupně domestikuje ( ochočuje ) zvířata. Období mezolitu končí v 8. tisíciletí př. n. l.  

Po období mezolitu nastupuje neolit, který také označujeme jako MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ. Neolit je dobou, kdy člověk vyrábí dokonalejší kamenné nástroje, hliněné nádoby, pěstuje obiloviny. Chová ovce, kozy, psy, hovězí dobytek. Toto období neolitu končí cca. 5 000 let př. n. l.

Závěrečnou fází doby kamenné je eneolit, který je také označován jako POZDNÍ DOBA KAMENNÁ. V této době již lidé umějí zpracovávat měď. Na konci tohoto období nastupuje v jednotlivých částech světa doba BRONZOVÁ. 

práce s pazourkem

Naučíme vás opracovat pazourek. Již brzy na NEANDRTÁLCI.CZ

pazourek výrobky