Pazourek

Pazourek je minerál ( kámen ), který pro jeho vlastnosti používali hojně lidé doby kamenné. Pazourek je nerost, který je jednou z forem křemene a patří mezi takzvané mikrogranulární minerály. 

Pazourek je nejčastěji nacházen ve formě pecek a mandlí v usazených horninách, především křídy a vápence. Barevnost pazourků je nejčastěji šedá, hnědá, namodralá a černá. 

V pravěku byl pazourek oblíben především pro svoji tvrdost, snadné opracování štípáním využíván na výrobu nástrojů i zbraní. Pazourek je například často zmiňován v románu Lovci mamutů.

Pazourek se také využíval od pravěku k rozdělávání ohně. Od 16. století n. l. se začal pazourek používat do střelných zbraní s křesacím zámkem.

Pazourek se dodává i v současnosti do replik starožitných zbraní s křesacím zámkem.

Nejznámější lokality výskytu pazourku v Evropě

V Evropě jsou největší naleziště pazourku od Atlatického oceánu až k Baltickému moři. Nejkvalitnější pazourek na výrobu nástrojů pochází z dolů Spiennes v Belgii, z ložisek na Rujáně i jurských vrstev Krakovské oblasti v Polsku.

Čechy a Morava jsou na výskyt parourku poněkud chudší. V Čechách jsou pazourky rozšířeny ve Frýdlantském a Šluknovském výběžku a na Moravě a ve Slezsku v okolí Ostravy, Opavy, Krnova a Frýdku.